Publicon

Media relations

Media stanowią w praktyce nie czwartą, a pierwszą władzę. Każdy, kto w przestrzeni publicznej, środowisku biznesowym czy wśród społeczności lokalnej chce zabrać głos, musi liczyć się z mediami i potrafić z nimi współpracować.

 

Zintegrowany i spójny plan komunikacji z interesariuszami za pośrednictwem mediów jest jednym z podstawowych
i najważniejszych elementów public relations, stanowiąc często o skuteczności prowadzonych kampanii. Zarządzenie marką, wprowadzenie na rynek nowego produktu, ale także wzrost wartości dodanej wielu firm, odbywa się głównie za pośrednictwem mediów – publikowanych, emitowanych i zamieszczanych w nich informacji. Są gwarancją zbudowania odpowiedniego zasięgu, właściwego przekazu najważniejszych dla firmy wartości, wpływają na coraz bardziej oczekiwaną dziś transparentność, pomagają w kreowaniu wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie. Co jednak najważniejsze, media stały się też podstawowym narzędziem w budowaniu długofalowych relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy.

 

Komunikacja z mediami i poprzez media musi być więc zintegrowana z celami danego przedsięwzięcia (np. całej kampanii), opierać się na spójnych, zrozumiałych i zgodnych ze sobą przekazach, które konsekwentnie będą realizowały założone cele strategiczne organizacji. Władzę ma już nie tylko ten, kto media „posiada”, ale raczej ten, kto w umiejętny sposób potrafi wykorzystywać drzemiący w nich potencjał.

Social media relations

Element strategii komunikacji

+

Niespotykane możliwości

+

Wiemy jak osiągać sukces

+

Poprawa wizerunku

Kwestie wizerunku dotyczą każdej firmy, produktu czy osoby publicznej. Problem jednak często polega na tym, że nie zawsze ów wizerunek kształtowany jest w świadomy i zaplanowany sposób. Często konsekwencją takich zaniedbań jest słabnąca marka, spadająca wartość rynkowa firmy czy produktu, a nawet straty finansowe.

Termin public relations przeżywa niekiedy trudne chwile. Nie dość, że często w niezrozumiały i nieodpowiedni sposób używają go politycy, to jeszcze stawiany jest w jednym rzędzie z narzędziami marketingowymi. Owszem, public relations w ujęciu długoterminowym może przynieść pozytywne efekty z marketingowego punktu widzenia. Ale używanie PR jako jednego z narzędzi marketingowych, mających na celu np. zwiększenie sprzedaży konkretnego produktu, jest delikatnie mówiąc, niewłaściwe.

Dlatego też poprawa wizerunku konkretnej firmy powinno być procesem, a nie doraźnym działaniem. Powinna opierać się przede wszystkim na odpowiedniej komunikacji wartości i korzyści współpracy z daną firmą, a nie realizowaniu celów sprzedażowych działu marketingu. Powinna być zaplanowana, spójna i realizować założenia koncepcji SMART, a nie sztucznie napędzać koniunkturę.

W dobie rosnącej konkurencji i coraz większych oczekiwań klientów liczy się już nie tylko sam produkt, ale i to, co go otacza i co związane jest bezpośrednio z działalnością konkretnej organizacji. Kreowanie bądź też poprawa obecnego wizerunku jest więc tworzeniem obrazu firmy, odzwierciedlającego rzeczywistość, w którym zaszły pozytywne zmiany. Podstawą takich działań jest rzetelność, transparentność i szczerość w komunikacji ze wszystkimi grupami interesariuszy.

Employer branding i komunikacja wewnętrzna

Choć pojęcie employer branding jest, szczególnie w Polsce, jeszcze bardzo młode, wiele funkcjonujących na polskim rynku firm prowadzi aktywne działania, aby być atrakcyjnym, odpowiedzialnym i perspektywicznym pracodawcą, zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych nowych pracowników.

Potencjalni pracownicy są dziś względem przyszłego pracodawcy coraz bardziej wymagający. Nie chodzi wyłącznie o kwestie związane z wynagrodzeniem, ale także z wizerunkiem i prestiżem firmy czy jej kulturą organizacyjną. Ale employer branding to także działania skierowane w stronę obecnych pracowników, dla których istotne są odpowiednie warunki pracy, możliwości rozwoju zawodowego, czy choćby atmosfera, w jakiej pracownicy wykonują codzienne obowiązki. Dlatego też odpowiednia polityka z zakresu employer branding powinna być prowadzona dwutorowo: zewnętrznie i wewnętrznie, przy zachowaniu całkowitej spójności i integralności podejmowanych działań.

Public affairs

Komunikacja ma potencjał sprawczy. Żyjemy w czasach, gdy informacja potrafi rozprzestrzeniać się bardzo szybko. Społeczeństwo natomiast coraz częściej współuczestniczy w przestrzeni obywatelskiej.

Dobrze przygotowana strategia i odpowiednio wdrożone narzędzia i techniki public relations pozwalają wywołać społeczną dyskusję i wpłynąć na zmiany. Mamy doświadczenie w tym, jak nagłaśniać ważkie, publiczne kwestie.

Specjalizujemy się w konstruowaniu i moderowaniu dialogu społecznego. Zarządzamy przepływem informacji, umiejętnie budujemy społeczności, monitorujemy w trybie 24/7 reakcje społeczne, nawiązujemy relacje z opiniotwórcami. Zarządzamy przepływem informacji w mediach i analizujemy te procesy.

Projektowanie graficzne

Potoczne myślenie o dizajnie ewoluuje. Jeszcze do niedawna projektowanie było traktowane głównie w kategoriach estetycznych. Było czymś na kształt ozdobnego papieru służącego „opakowaniu” produktu tak, żeby lepiej się sprzedał. Dzisiaj coraz częściej dizajnerzy zajmują się wymyślaniem produktów od podstaw lub ich przeprojektowywaniem, czego celem jest lepsze odpowiadanie na ludzkie potrzeby.

 

Dla większości ludzi design oznacza powierzchowność. Jest projektowaniem wnętrz. Kojarzy
się z materiałem, z którego zrobiona jest narzuta na sofę. Dla mnie jednak design ma zupełnie przeciwne znaczenie. Design jest duszą ludzkich wytworów, znajdującą wyraz na kolejnych warstwach właściwości produktu.

 Steve Jobs               


Skuteczna komunikacja zwyczajnie nie może odbywać się bez dobrej warstwy wizualnej. Obraz jest ściśle powiązany z treścią,
a bagatelizując go można wiele stracić. Powiedzieć, że żyjemy w kulturze obrazkowej to już banał, ale ciągle jeszcze wielu specjalistów odpowiedzialnych za wizerunek swoich firm, produktów i usług, nie jest tego w pełni świadoma. Dlatego staramy
się przekonywać naszych klientów, że liczy się nie tylko to CO mają do powiedzenia, ale w równej mierze JAK to powiedzą.

W zakresie naszych kompetencji są rozwiązania kompleksowe, obejmujące branding nowych marek, od pomysłu, pozycjonowania, przez przygotowanie logo, akcydensów, po projekty reklam. Wykonujemy również zlecenia obejmujące projektowanie i wdrażanie stron internetowych, projekty kampanii internetowych, prasowych i outdoorowych czy katalogów, folderów, ulotek, etc.