Publicon

Media relations

Media stanowią w praktyce nie czwartą, a pierwszą władzę. Każdy, kto w przestrzeni publicznej, środowisku biznesowym czy wśród społeczności lokalnej chce zabrać głos, musi liczyć się z mediami i potrafić z nimi współpracować.

 

Zintegrowany i spójny plan komunikacji z interesariuszami za pośrednictwem mediów jest jednym z podstawowych
i najważniejszych elementów public relations, stanowiąc często o skuteczności prowadzonych kampanii. Zarządzenie marką, wprowadzenie na rynek nowego produktu, ale także wzrost wartości dodanej wielu firm, odbywa się głównie za pośrednictwem mediów – publikowanych, emitowanych i zamieszczanych w nich informacji. Są gwarancją zbudowania odpowiedniego zasięgu, właściwego przekazu najważniejszych dla firmy wartości, wpływają na coraz bardziej oczekiwaną dziś transparentność, pomagają w kreowaniu wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie. Co jednak najważniejsze, media stały się też podstawowym narzędziem w budowaniu długofalowych relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy.

 

Komunikacja z mediami i poprzez media musi być więc zintegrowana z celami danego przedsięwzięcia (np. całej kampanii), opierać się na spójnych, zrozumiałych i zgodnych ze sobą przekazach, które konsekwentnie będą realizowały założone cele strategiczne organizacji. Władzę ma już nie tylko ten, kto media „posiada”, ale raczej ten, kto w umiejętny sposób potrafi wykorzystywać drzemiący w nich potencjał.