Publicon

Poprawa wizerunku

Kwestie wizerunku dotyczą każdej firmy, produktu czy osoby publicznej. Problem jednak często polega na tym, że nie zawsze ów wizerunek kształtowany jest w świadomy i zaplanowany sposób. Często konsekwencją takich zaniedbań jest słabnąca marka, spadająca wartość rynkowa firmy czy produktu, a nawet straty finansowe.

Termin public relations przeżywa niekiedy trudne chwile. Nie dość, że często w niezrozumiały i nieodpowiedni sposób używają go politycy, to jeszcze stawiany jest w jednym rzędzie z narzędziami marketingowymi. Owszem, public relations w ujęciu długoterminowym może przynieść pozytywne efekty z marketingowego punktu widzenia. Ale używanie PR jako jednego z narzędzi marketingowych, mających na celu np. zwiększenie sprzedaży konkretnego produktu, jest delikatnie mówiąc, niewłaściwe.

Dlatego też poprawa wizerunku konkretnej firmy powinno być procesem, a nie doraźnym działaniem. Powinna opierać się przede wszystkim na odpowiedniej komunikacji wartości i korzyści współpracy z daną firmą, a nie realizowaniu celów sprzedażowych działu marketingu. Powinna być zaplanowana, spójna i realizować założenia koncepcji SMART, a nie sztucznie napędzać koniunkturę.

W dobie rosnącej konkurencji i coraz większych oczekiwań klientów liczy się już nie tylko sam produkt, ale i to, co go otacza i co związane jest bezpośrednio z działalnością konkretnej organizacji. Kreowanie bądź też poprawa obecnego wizerunku jest więc tworzeniem obrazu firmy, odzwierciedlającego rzeczywistość, w którym zaszły pozytywne zmiany. Podstawą takich działań jest rzetelność, transparentność i szczerość w komunikacji ze wszystkimi grupami interesariuszy.