Publicon

Employer branding i komunikacja wewnętrzna

Choć pojęcie employer branding jest, szczególnie w Polsce, jeszcze bardzo młode, wiele funkcjonujących na polskim rynku firm prowadzi aktywne działania, aby być atrakcyjnym, odpowiedzialnym i perspektywicznym pracodawcą, zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych nowych pracowników.

Potencjalni pracownicy są dziś względem przyszłego pracodawcy coraz bardziej wymagający. Nie chodzi wyłącznie o kwestie związane z wynagrodzeniem, ale także z wizerunkiem i prestiżem firmy czy jej kulturą organizacyjną. Ale employer branding to także działania skierowane w stronę obecnych pracowników, dla których istotne są odpowiednie warunki pracy, możliwości rozwoju zawodowego, czy choćby atmosfera, w jakiej pracownicy wykonują codzienne obowiązki. Dlatego też odpowiednia polityka z zakresu employer branding powinna być prowadzona dwutorowo: zewnętrznie i wewnętrznie, przy zachowaniu całkowitej spójności i integralności podejmowanych działań.