Publicon

Public affairs

Komunikacja ma potencjał sprawczy. Żyjemy w czasach, gdy informacja potrafi rozprzestrzeniać się bardzo szybko. Społeczeństwo natomiast coraz częściej współuczestniczy w przestrzeni obywatelskiej.

Dobrze przygotowana strategia i odpowiednio wdrożone narzędzia i techniki public relations pozwalają wywołać społeczną dyskusję i wpłynąć na zmiany. Mamy doświadczenie w tym, jak nagłaśniać ważkie, publiczne kwestie.

Specjalizujemy się w konstruowaniu i moderowaniu dialogu społecznego. Zarządzamy przepływem informacji, umiejętnie budujemy społeczności, monitorujemy w trybie 24/7 reakcje społeczne, nawiązujemy relacje z opiniotwórcami. Zarządzamy przepływem informacji w mediach i analizujemy te procesy.