Publicon

Governance

Zajmujemy się wsparciem procesów komunikacji między podmiotami politycznymi, instytucjami publicznymi i jednostkami samorządu terytorialnego, a ich otoczeniem. Pomagamy tworzyć wiarygodny dialog na linii administracja – obywatel.

Wiemy jak:

Oferujemy:

Kampanie w mediach społecznościowych

+

Zarządzanie reputacją

+

Lifting wizerunku

+

Public affairs

+